Pro kolegy

Kolegům a kolegyním nabízíme:

  • Stomatochirurgické zákroky v oblasti implantologie a parodontologie
  • Zhotovení CBCT snímků ( 3D nebo OPG ) na přístroji NewTom ( FOV 10×10 cm ) 

Snímky zasíláme na CD včetně prohlížecího software (NNT). 

Stáhněte si žádanku.